Cilj

Srž DRIVE projekta sastoji se od realizacije devet trodnevnih visoko intenzivnih programa obuke – tri po jednoj balkanskoj zemlji (Sjeverna Makedonija, Kosovo, Bosna i Hercegovina) – u kojima se okupljaju akteri uključeni u DRR svake zemlje. Svaki od treninga u svakoj zemlji okupit će institucionalne aktere čija se saradnja smatra posebno neophodnom, npr. privatni komercijalni subjekti i kazneno-popravni objekti (za promovisanje stručnog osposobljavanja u zatvoru), nacionalni i lokalni kreatori politike, akteri u zajednici i probacijske službe.

Program obuke će biti izgrađen oko 6 stubova i kombinovat će različite pristupe učenju kao i aktivnosti umrežavanja.

Obuka ima za cilj:

  • podizanje svijesti i izgradnja znanja i vještina zainteresovanih strana uključenih u DRR;
  • olakšati umrežavanje među zainteresovanim stranama i na taj način izgraditi međuinstitucionalno povjerenje, tako olakšavajući saradnju.

Učinak

U ovom dijelu možete pronaći

  • Alati i preporuke za politike
  • Programi obuke
  • Liste aktivnosti
  • Prateće dokumente