Kontekst

Od 2012. godine, više od 5000 stranih terorističkih boraca (FTF) napustilo je svoje matične zemlje kako bi se borili zajedno s terorističkim grupama na teritorijama pod kontrolom Islamske države. Izazov njihovog povratka u evropske matične zemlje čini procese dezangažmana, rehabilitacije i reintegracije (DRR) suštinskim dijelom izgradnje mira i zajedničkim izazovom za kreatore evropske politike. Bez sumnje, reintegracija je često kontroverzna i može izazvati značajnu reakciju zajednica za koje se očekuje da će prihvatiti bivše borce. Ukoliko oni ne budu prihvaćeni i reintegrisani u društveni, politički i ekonomski život, veća je vjerovatnoća za recidivizmom i povratkom nasilju.e.

Projekt DRIVE

DRIVE je evropski projekt koji za cilj ima ublažavanje prijetnji povezanih sa stranim borcima i islamističkim ekstremistima kroz poboljšanje učinkovitih praksi dezangažmana, rehabilitacije i reintegracije (DRR) koje se temelje na tretmanu kreiranom na osnovu potreba pojedinca, te uključivanju lokalnih zajednica i javnih aktera. U tu svrhu, projekt DRIVE ima za cilj identificirati i rasprostraniti najbolje prakse i politike vezane za DRR programe, posebno u zemljama Zapadnog Balkana, kao i jačanje tih praksi kroz razvoj specifičnih modula obuke i ciljane kampanje širenja informacija.

Svrha

Opšti cilj projekta DRIVE-a je spriječiti širenje islamističkog terorizma na granicama EU, kroz razvoj i rasprostiranje učinkovitih i inovativnih pristupa u pogledu DRR, s ciljem jačanja kapaciteta Zapadnog Balkana za upravljanje prijetnjama povezanim s militantnim islamizmom. Pomoću niza koraka, uključujući mapiranje praksi i politika te razmjenu znanja i najboljih praksi, projekt DRIVE će rezultirati izradom konkretnih publikacija (protokoli, modeli i preporuke) u vezi s ključnim aspektima unutar širokog područja DRR-a, uključujući saradnju zainteresovanih strana, procjenu rizika, uključivanje zajednice u DDR procese i tretman posebno ranjivih kategorija, kao što su žene te maloljetnici ekstremisti i povratnici.

Ciljevi

Specifični ciljevi projekta DRIVE su:

 • Osigurati da ekstremisti dobiju tretman koji odgovara njihovim potrebama
 • Omogućavanje ranog procesa DRR-a u zatvoru
 • Poboljšanje pripremljenosti “praktičara s prve linije” za specifične potrebe ekstremista
 • Omogućavanje reintegracije ekstremista u društvo
 • Osiguravanje nesmetane saradnje između institucija
 • Omogućavanje DRR-a posebno ranjivih grupa

Krajnji korisnici

Prakse dezangažmana, rehabilitacije i reintegracije (DRR) su procesi koji uključuju profesionalce i institucije, ali i cijelu zajednicu. Iz tog razloga međuinstitucionalna saradnja, te zajednica i proces umrežavanja su osnovni element za proces deradikalizacije i reintegracije.

Na ovaj način, projekt DRIVE je usmjeren na nekoliko grupa aktera, uključujući:

 • državne i lokalne kreatore politike,
 • institucije
 • organizacije civilnog društva
 • socijalne radnike
 • omladinske organizacije;
 • sigurnosne i vjerske aktere
 • osoblje popravne i probacijske službe