DRR praksa: šest stubova

Prakse DRR su i dalje važan, ali nedovoljno istražen aspekt toka (de)radikalizacije u zemljama koje su vršile repatrijaciju pojedinaca koji su sudjelovali u promicanju nasilnog ekstremizma i učestvovali u stranim sukobima. Sve je veći konsenzus da ove prakse zahtijevaju prilagođavanje na razini zajednice kako bi se osigurao optimalan uticaj na deradikalizaciju.

U skladu s tim i u skladu sa istraživanjem o DRR, projekt DRIVE je naglasio šest (6) glavnih stubova:

 1. Međuvladina/međuinstitucionalna saradnja;
 2. Alati za procjenu rizika;
 3. Programi rehabilitacije u zatvoru;
 4. Pripremljenost “praktičara s prve linije” – osoblje kazneno-popravne i probacijske službe;
 5. Mjere reintegracije i;
 6. Ranjive kategorije (žene i maloljetnici)

Ciljne grupe analize

Na temelju konteksta zemalja i njihovog pristupa DRR-u, različite institucije su angažirane u aktivnostima DRR-a. Zainteresirane strane u procesu DRR-a koje treba analizirati zbog njhove njihove uloge u DRR-u su:

 • Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Državni organi za implementaciju R&R strategije na nacionalnom nivou
 • Ministarstvo pravde
 • Kazneno-popravne i probacijske službe
 • Lokalne općine
 • Organizacije civilnog društva
 • Mediji i novinari
 • Lokalna tijela za sigurnost
 • Ministarstvo kulture i socijalne zaštite
 • Međunarodni i lokalni donatori
 • Sistem javnog obrazovanja (sistem osnovnog i srednjeg obrazovanja)
 • Ministarstvo rada i socijalne zaštite
 • Regionalni i lokalni radni socijalni centri
 • Zajednica
 • Policija u zajednici

Publikacije

U ovom odjeljku možete pronaći metodologije, izvještaje o zemljama i komparativne izvještaje koji imaju za cilj da ponude komparativnu analizu prakse DRR-a na institucionalnoj razini i razini zajednice u studijama slučaja u pojedinoj zemlji kako bi:

 1. Pružili tematski pregled pravne osnove za DRR prakse i politike koje postoje u pojedinim zemljama;
 2. Procijenili efikasnost praksi specifičnih za pojedine zemlje i podstakli najbolje prakse u obliku preporuka.
 3. Obezbijedili procjenu potreba za razvoj pratećih alata i modula obuke u cilju poboljšanja i razmjene DRR praksi

Country reports

Policy recommendations

 • Pillar 1: Inter-governmental/inter-institutional collaboration EngSqBs – Mk
 • Pillar 2: Risk Assessment tools Eng SqBs – Mk
 • Pillar 3: Prison-based rehabilitation programs EngSqBs – Mk
 • Pillar 4: Preparedness of Frontline Practitioners EngSqBs – Mk
 • Pillar 5: Re-integration measures EngSqBs – Mk
 • Pillar 6: Vulnerable categories (women and minors) EngSqBs – Mk

Newsletter

The newsletter will be published every two months and will contain information on the project's activities, a section dedicated to the publications produced by our team of experts, a literature review section and a section dedicated to the promotion of other projects in line with the founding objectives of DRIVE.