Со седиште во Амстердам, Европската фондација за јужноазиски студии (EFSAS) е независна, непрофитна, експертска и истражувачка институција, акредитирана од ЕУ.

EFSAS се фокусира на политичките, економските и социо-културните теми во Јужна Азија, со посебен фокус на прашањата како што се тероризмот, индо-пакистанските односи и конфликтот во Џаму и Кашмир.

EFSAS обезбедува стратешки длабински анализи, истражувања, статистички податоци, политички совети и предвидувања поврзани со развојот на настаните во областа на политиката, економијата, меѓународните односи, управувањето со конфликти, човековите права, безбедноста, дипломатијата, стратешки прашања и решавањето на конфликти.

 Прочитајте повеќе за EFSAS…

Ares 2.0 е компанија специјализирана за социо-економски истражувања, институционална комуникација, управување со комплексни проекти и обука.

Во моментов компанијата работи со мрежа од 35 истражувачи на статистички, економски и социјални прашања, со обучувачи, креативци за комуникација, видео креатори, дизајнери и експерти за менаџмент.

Областите на консолидиран интерес на ARES 2.0 се: пазарот на трудот и стручната обука, одржливост и сигурност, благосостојба, социјални политики и државјанство, сива економија и криминал, локален развој и деловна конкурентност, индустриска политика и Произведено во Италија. Со оваа конфигурација, во текот на последните пет години ARES 2.0 изработи 76 истражувачки производи, 46 комуникациски активности и 105 аудиовизуелни производи.

Од 2013 година, следејќи ги предизвиците и можностите кои произлегуваат од глобалниот пазар, ARES тргна по пат на интернационализација и воспостави европска проектна единица. Користејќи ја експертизата и мрежата развиена при управување со сложени национални проекти и паралелно со новите ресурси специјализирани за управување со европски проекти, денес ARES 2.0 е компанија способна да ги искористи хетерогените можности за финансирање кои доаѓаат од системот на ЕУ и да развие истражувачки проекти и социјални интервенции во различни области.

 https://ares20.it/

Центарот за безбедносни студии (CSS) , формиран во 2001 година со седиште во Сараево, е независна истражувачка организација за образование и обуки посветена на поттикнување на информирана дебата за безбедносните прашања и на промовирање и одржување на демократските структури и процеси во надворешната и безбедносната политика во Босна и Херцеговина и во регионот на Југоисточна Европа.

Центарот за безбедносни студии се состои од клучен локален персонал со разновидно образование и искуства во безбедносните и сродните студии.
Генерален секретар на Центарот за безбедносни студии е Бенџамин Плевљак, магистер по политички науки (студии за безбедност и мир).

 http://css.ba/

Егмонт – Кралскиот институт за меѓународни односи е независна истражувачка организација со седиште во Брисел. Нивните интердисциплинарни истражувања се спроведуваат во духот на целосна академска слобода. Црпејќи ја експертизата од своите истражувачки соработници, како и од надворешни специјалисти, како белгиски, така и странски, обезбедува анализи и опции за политики кои се наменети да бидат што е можно по спроведливи.

Користејќи ја улогата на Брисел на глобалната сцена, од престижната позиција на палатата Егмонт, Институтот нуди идеален форум за посетите на шефовите на држави и влади, претставниците на меѓународните организации, министрите за надворешни работи и други политички личности. Конференциите, колоквиумите и семинарите ја поттикнуваат работата на истражувачите. Тие, исто така, им даваат можност на учесниците да разменат мислења со други специјалисти и со добро информирана јавност составена од претставници на политичката, економската и академската сфера, медиумите и граѓанското општество.

Покрај истражувањата и состаноците, Институтот, исто така, спроведува и специјализирани активности за обука, како во Брисел, така и во странство. На барање тој може да понуди специфични програми за дипломати со повремени и постојани ангажмани, како и за стручни лица од странство. Тесната соработка со други истражувачки центри, како во Белгија, така и во Европа и пошироко, доведе до организација на сè поголем број заеднички конференции и повеќе структурирани соработки за истражување и публикации. Ова се покажа како взаемно корисно и збогатувачко.

 https://www.egmontinstitute.be

Здружение на граѓани „Нексус – Граѓански концепт“ е непрофитна, невладина и непартиска организација чија основна цел е промоција и унапредување на демократијата. Сметаме дека демократијата има вредност, но сепак е кревка и зависи од квалитетот на односите помеѓу граѓаните и државата. Нашата цел е да го стимулираме граѓанинот, особено младите, со ненасилни средства да ги исполнат идеалите за човекови права и слободи преку надградба на нивните вештини, знаења и користење на расположливите ресурси.

 https://nexus.org.mk/

Центар за безбедносни студии на Косово е независен центар за истражување на политики основан во април 2008 година со седиште во Приштина – Косово. KCSS е организација посветена на развојот и на реформите на безбедносниот сектор во Косово и Западен Балкан. Проактивно го промовира начелото на добро управување, интегритет и отпорност.

Главни цели и задачи

Основан во 2008 година, главниот интерес на KCSS останува развојот на безбедносниот сектор во Косово и Западен Балкан врз основа на доброто владеење. Во речиси една деценија, KCSS гради и нуди алтернативна експертиза во однос на безбедносните студии, со пополнување на празнината поради ограничениот академски капацитет во Косово во оваа област.

KCSS има цел да ја зајакне ефикасноста преку поддршка на програмите за реформа во безбедносниот сектор преку своите истражувања, настани, обуки, застапување и директни совети за политики. Унапредувањето на новите идеи и општествени научни методи се исто така основни вредности на центарот. Секоја година, KCSS објавува бројни извештаи, анализи на политики и документи за политики. Тој, исто така, организирал повеќе од 200 јавни настани, како што се конференции, тркалезни маси и дебати, предавања – во Косово, но и во соработка со регионалните и меѓународните партнери. Широкиот спектар на активности вклучуваат истражување, градење на капацитети, информирање и застапување.

https://qkss.org/en