ЗА ДА СЕ СПРЕЧИ ШИРЕЊЕТО НА ИСЛАМИСТИЧКИОТ ТЕРОРИЗАМ
НА МАРГИНИТЕ НА ЕУ ПОТРЕБНА Е ШИРОКА СОРАБОТКА МЕЃУ
ЗАЕДНИЦИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ПОЕФЕКТИВНИ И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И РЕИНТЕГРАЦИЈА.
СЛЕДЕТЕ ГО ПРОЕКТОТ И ПОДОБРЕТЕ ЈА ВАШАТА РАБОТА ЗА ДОБРОТО НА ЦЕЛАТА ЗАЕДНИЦА.

СЛЕДЕТЕ ГО ПРОЕКТОТ И ПОДОБРЕТЕ ЈА ВАШАТА РАБОТА ЗА ДОБРОТО НА ЦЕЛАТА ЗАЕДНИЦА.

За Проектот

Истражувачкиот проект DRIVE има за цел да ги мапира практиките за деангажирање, рехабилитација и реинтеграција (ДРР) во државите од Западен Балкан и Европа.

Read more

Истражувања

Методологии, податоци, алатки и извештаи за идентификување на потребите и потенцијалот на националните пристапи кон ДРР кои на тој начин служат како основа за размена на најдобри практики.

Read more

Обука

Алатки и вежби во програми за обука со висок интензитет насочени кон практичарите со цел да се зајакне соработката помеѓу чинителите и да се подобрат процесите за ДРР.

Read more