SPREČAVANJE ŠIRENJA ISLAMISTIČKOG TERORIZMA NA GRANICAMA EU ZNAČI ŠIROKU SARADNJU MEĐU ZAJEDNICAMA I INSTITUCIONALNIM AKTERIMA, ZASNOVANU NA EFIKASNIJIM I INOVATIVNIJIM PRAKSAMA REHABILITACIJE I REINTEGRACIJE.

PRATITE DRIVE, POBOLJŠAJTE SVOJ RAD I CIJELOJ ZAJEDNICI ĆE BITI BOLJE.

Projekt

Cilj istraživačkog projekta DRIVE jeste mapiranje praksi dezangažmana, rehabilitacije i reintegracije (DRR) na Zapadnom Balkanu i u Evropi.

Read more

Istraživanje

Metodologije, podaci, alati i izveštaji za identifikaciju potreba i potencijala nacionalnih pristupa DRR-u na taj način služe kao osnova za razmjenu najboljih praksi.

Read more

Obuka

Alati i vježbe za programe obuka visokog intenziteta usmjerene su na praktičare ovih aktivnosti, kako bi se poboljšala saradnja među akterima, te poboljšali DRR procesi.

Read more